Διάφοροι τύποι χτενίσματος μαρμάρου για μουρέλα

Εργαλεία για μουρέλα, γωνίες κ.λ.π. (εφαρμόζονται σε σβουράκια-δράπανα)