Δίσκοι χτυπήματος για λειαντικές μηχανές

Δίσκοι χτυπήματος για λειαντικές μηχανές, για δημιουργία «χτυπητής» επιφανείας. Διάμετρος χτυπήματος από 25 έως 42 cm.