Φυγοκεντρική αντλία νερού

1,5 hp and 1 1/5» φυγοκεντρική – μονοβάθμια 95 κυβικών, κατάλληλα κατασκευασμένη για ρίψη νερού κατά τη διάρκεια κοπής μαρμάρου