Γερανός χειροκίνητης – ηλεκτρικής περιστροφής

Περιστροφή 270 μοιρών. Μήκος βελονιού έως 6m (κατά περίπτωση) με βαρούλκο ηλεκτρικής κίνησης ανύψωσης βάρους έως 1 τόνο