Γωνία 90 μοιρών για πλάκες τελάρου

Τραπέζι με υδραυλική κίνηση έως 90 μοίρες.