Πόντες για την κατασκευή κολόνων

Για προσθήκη στον κόφτη με αυτόνομη βάση 3 μέτρων κινούμενη ηλεκτρικά για γυάλισμα.