Πρόσθετο εξάρτημα κόφτη

Δημιουργεί στρογγυλές επιφάνειες (π.χ. τραπέζια)