Βάσεις για τη στήριξη πλακών μαρμάρου τύπος 1

Στηρίγματα για πλάκες μαρμάρου τύπου «Ι», για αποθήκευση πλακών.