Βάσεις για τη στήριξη πλακών μαρμάρου τύπος 2

Στηρίγματα για πλάκες μαρμάρου τύπου «Α», για αποθήκευση πλακών.