Κόφτης Οικοδομής για μάρμαρα και πλακάκια

Κόφτης οικοδομής για μάρμαρα και πλακάκια διατίθεται σε διάφορους τύπους με φάλτσο γωνίας έως 45° με μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα.