Πολύδισκος – Ξεφαρδίστήρας

Μηχανή ξεφαρδίσματος πλακών μαρμάρου με μεταφορική ταινία με 2 ή 4 κεφαλές ή με πολύδισκο (σε ένα άξονα πολλοί δίσκοι)