Απόσταση και οδηγός ακριβείας για βαγόνι

Αποστάστες και οδηγοί για εξαιρετική ακρίβεια, για βαγόνι, από 10 έως 40 cm και μήκος 2 μέτρα.