Σκαπιτσαριστική μηχανή

Μηχανή σκαπιτσαρίσματος μαρμάρων 140 χτυπημάτων ανά λεπτό και κινητήρα δύο ίππων. Ύψος χτυπήματος μαρμάρων 5 έως 20 cm και πάχος 2 έως 18 cm.