Βιολογικός Καθαρισμός με σιλό

Το σύστημα βιολογικού καθαρισμού με σιλό καθαρίζει το ρέον νερό στα εργοστάσια επεξεργασίας μαρμάρων, το ανακυκλώνει, έτσι ώστε να επαναχρησιμοποιηθεί όντας κατάλληλο για χρήση και πάλι, σώζοντας έτσι μεγάλες ποσότητες νερού.
Το συγκρότημα αποτελείται από:
• Ένα σιλό διαφόρων χωρητικοτήτων
• Μία φιλτρόπρεσσα
• Μία ισχυρή βυθιζόμενη υποβρύχια αντλία
• Δεξαμενή ιζήματος
• Δεξαμενή λάσπης