Δισκάκι χτυπήματος για σκαλοπάτια

Δισκάκι χτυπήματος για σκαλοπάτια, τα εργαλεία συνδιάζονται με γωνιακό τροχό. Η διάμετρος χτυπήματος από 4,5 έως 12 cm.