Κάδος για αποθήκευση και απόρριψη μπαζών

Κάδος αποθήκευσης απορριμάτων μαρμαράδικου, 1 κυβικό μέτρο χωρητικότητα, με εύκολο άδειασμα. Μπορεί να συνδυαστεί με περονοφόρο ή γερανό.